Rytmiska
turkosa fåror
plöjer
i marken
skålar av glas
Och i snäckorna ekar
havets stormar

© Iréne Svensson Räisänen
Tidigare publicerad i ”Bergslagspoeten”

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Hav ÄR en dikt som också är en metafor.

Uppdaterad med foto och SEO den 31 augusti 2018