Hoppa till innehåll

Livstidsdömd

Livstidsdömd
Natten igenom
övergreppen i repris
pedofilen död

brottsoffret dömd till ett liv
där glömska inte ingår

© Iréne Svensson Räisänen (2022-04-08)

Om dikten Livstidsdömd

Man attackerar kvinna

Jag skrev dikten Livstidsdömd efter att ha haft en natt fylld av mardrömmar om de sexuella övergrepp jag utsattes för som ung.

AI om sexuella övergrepp

Brottsoffer för sexuella övergrepp kan drabbas på många olika sätt, både fysiskt, psykiskt och emotionellt. Här är några av de vanligaste sätten:

  1. Fysiska konsekvenser: Fysiska skador är möjliga, särskilt om övergreppet var våldsamt eller om offret kämpade mot angriparen. Det kan inkludera blåmärken, skärsår, frakturer och andra skador. Det finns också risken för sexuellt överförbara sjukdomar eller oönskad graviditet om övergreppet involverade samlag.
  2. Psykologiska konsekvenser: Sexuella övergrepp kan orsaka allvarlig psykologisk skada, inklusive posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest, depression och självmordstankar. Många offer upplever även känslor av skam, skuld och bristande självkänsla.
  3. Relationella konsekvenser: Relationer kan påverkas negativt av sexuella övergrepp. Brottsoffret kan ha svårt att lita på andra, inklusive vänner och familjemedlemmar. Intimitet och förtroende i romantiska relationer kan också bli svårare att upprätthålla.
  4. Sociala konsekvenser: Sexuella övergrepp kan påverka en persons förmåga att fungera normalt i samhället. Det kan leda till social isolering, problem i skolan eller på arbetsplatsen. Kan även påverka offrets ekonomiska situation om de inte kan arbeta på grund av de psykologiska eller fysiska effekterna av övergreppet.
  5. Långsiktiga konsekvenser: Många av konsekvenserna kan vara långsiktiga och kräva långvarig terapi och stöd för att hantera. Det kan ta år för ett brottsoffer att återhämta sig fullständigt. Vissa konsekvenser kan vara livslånga. I dikten Livstidsdömd berättar poeten Iréne Svensson Räisänen om vad hon fått och får kämpa med.

Det är viktigt att brottsoffer för sexuella övergrepp får stöd och hjälp så snart som möjligt. Det finns många organisationer och resurser tillgängliga för att erbjuda stöd, terapi och juridisk hjälp för brottsoffer.

Läs också

Läsa

Blogginläggen Incest slår sönder tryggheten, Min fosterpappa utnyttjade mig sexuellt, novellen I ett rum på 5:e våningen.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Livstidsdömd är skriven på versmåttet tanka.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen