September

Droppen drippen, drapp
kanar raskt nerför rutan.
September suger!

© Iréne och Tuulikki Räisänen

[tags]regnhaiku, regn, haiku, bunden vers, septemberdikt, dikt, dikter, lyrik, poesi[/tags]och på Intressant