Hoppa till innehåll

Södertäljes rötter

Södertäljes rötter
Rötter från världen
nyplanteras, beskärs
behandlas som ogräs
av dom som inte är vi
skogar utan trädstammar

© Iréne Svensson Räisänen (2020-09-13)

Om dikten Södertäljes rötter

Tidning

Jag skev dikten till en tävling i kulturtiskriften Trakten där den också publicerades.

AI om migration

AI-robot

Det är processen där individer eller grupper av människor förflyttar sig från en plats till en annan, enligt olika motiv såsom ekonomiska möjligheter, politisk instabilitet, krig, miljöförändringar eller personlig utveckling. Migration kan ske inom ett land (intern migration) eller över nationsgränser (internationell migration).

Olika typer

  1. Internationell migration: Flytt från ett land till ett annat.
  2. Intern migration: Flytt inom samma land, t.ex. från landsbygd till stad.
  3. Flyktingskap: När individer tvingas fly från sina hemländer på grund av krig eller förföljelse.
  4. Arbetskraftsmigration: När individer flyttar för att söka arbete eller bättre arbetsmöjligheter.
Migration

Orsaker

  • Ekonomiska skäl: Jobb och bättre levnadsstandard.
  • Politiska skäl: Förföljelse, krig och instabilitet.
  • Miljöskäl: Naturkatastrofer och klimatförändringar.
  • Sociala skäl: Familjeåterförening ochutbildningsmöjligheter.

Migration är ett komplext och mångfacetterat fenomen som har funnits genom hela mänsklighetens historia, och det påverkar både de migrerande individerna och de samhällen de flyttar till.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Dikterna Södertälje, Södertälje mitt i och se videorna Södertälje, Mångfald, Skotten sliter itu sömnen, Tillfälligt besök och Rop från förorten.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Södertäljes rötter på versmåttet tanka

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×