Så olika kan lektörer tycka

Så olika kan lektörer tycka om ett manus. Min självbiografiska roman med arbetsnamnet ”Det du inte ville veta” (tidigare Offer? nej tack)  har varit hos två lektörer. Dom är överens om mycket men också oense om två viktiga saker. Det gör mig aningen förvirrad. Men det är jag som slutligen ska bestämma hur det ska vara.

Båda tycker det är en viktig bok som ska bli utgiven. Dom anser att upplägget och språket fungerar. Vilket gör mig lättat. Om jag skulle bli tvungen att ändra i det skulle det krävas en stor omskrivning. Båda är eniga om att inläggen från bloggen Offer Nej tack! inte tillför något. Positivt är att dom anser att dessa lätta kan integreras i den övriga texten som dom är. Jag instämmer och har ändrat detta.

Min andra lektör tycker att min fosterpappas röst som jag skrivit i kursiv text inte fungerar om jag också har annat i kursiv text. ”Med kursivering förhåller det sig så (i min läsning) att man liksom knyter ett förbund mellan författare och läsaren. Aha, tänker läsaren nästa gång en kursivering dyker upp, nu är det den där fosterpappan igen. Om du bryter det förbundet och kursiverar även annat så blir läsaren förvirrad.” Det köper jag också. Lätta att fixa till även om det knappt fanns annan text som var kursiverat.

Bristande trovärdighet

Värre är att den andra lektören anser att jag inte är trovärdig när det gäller min fosterpappa. Eftersom han förgrep sig på mig borde jag enligt hen enbart kräkas på honom. Hen anser att jag åtminstone i inledningen både tycker om honom och längtar efter honom. Det här är viktigt, tror läsaren att ”det inte kunde vara så hemskt” har jag misslyckats totalt med det jag velat förmedla. Tyvärr är det svårt för mig att åtgärda då jag inte ser var i texten jag ger intrycket av att gilla mannen som skadat mig för resten av livet. Självklart finns det en dubbelhet i ett barns förhållande till en person som ska ge trygghet och trösta är densamma som förgriper sig på hen. Ok, då blir det min uppgift att få fram det i texten. Jag har gjort ett försök men är osäker på om det fungerar.

Som tur är vill den andra lektören ha tillbaka manuset och gå igenom det igen. Det får mig att tro att det här manuset, när det varit hos korrekturläsaren, kommer att hamna hos en förläggare som inte kan göra annat än att ge ut det.  😉

Mer om mitt skrivande