Gestalta en politiker

Gestalta en politiker

Gestalta en politiker som har en annan politisk ideologi än dig själv. En rad, högst 15 ord.

Det här är gestaltning

Fler skrivövningar!