Dialog

Ropen inifrån
uppmanar att skjuta skarpt,
frågorna och svaren
duckar, parerar
och glider undan
Orden dansar balett
utan koreografi, krockar
smälter ihop till tystnad

© Iréne Svensson Räisänen

ps. En ny dikt jag jobbat med i ett par månader. Förmodligen är den inte färdig än…

[tags]dikt, dikter, lyrik, poesi, litteratur, poeter, dialog, skriva dialog, skriva, skrivande, författande[/tags] och på Intressant.