Julfrid?

Foto: Iréne S Räisänen

Julfrid?

Mitt i julens puls

tiggerskans utsträckta hand

samvetet slår till

julfriden köpes med mynt

julklapparna med sedel

 

© Iréne Svensson Räisänen

Med denna dikt önskar jag alla mina läsare och besökare i bloggen God Jul!

Fler dikter!