Hoppa till innehåll

Pensionär

Pensionär
Med ålderns rätt, ja
ursäkterna fler än åren
inget bokslut än

© Iréne Svensson Räisänen (2022-05-21)

Om dikten

Tant med käpp

Jag skrev dikten när jag fyllde 65 år, blev ålderspensionär och kände att förväntningarna på mig förändras.

AI om att bli pensionär

AI-robot

Frihet och möjligheter: En av de största förändringarna som pensionär är den ökade friheten. Du kan nu disponera din tid enligt egna önskemål och prioriteringar. Det ger utrymme för att odla intressen, resa, engagera sig i frivilligarbete eller tillbringa mer tid med familj och vänner.

Ekonomisk omställning: Den ekonomiska situationen förändras också. Pensionen kan vara lägre än lönen vilket kräver en omjustering av budget och livsstil. Samtidigt finns det offentliga pensionssystemet och olika former av sparande som ger ett visst ekonomiskt skyddsnät.

Sociala aspekter: Socialt kan pensioneringen innebära både möjligheter och utmaningar. Å ena sidan finns det möjlighet att knyta nya sociala kontakter genom aktiviteter och intresseföreningar. Å andra sidan kan vissa uppleva en känsla av isolering när den dagliga interaktionen med arbetskamrater försvinner.

Ryggvärk

Hälsa och välbefinnande: Pensioneringsåldern sammanfaller ofta med förändringar i hälsan. En sund livsstil blir ännu viktigare, och det svenska vård- och omsorgssystemet erbjuder stöd och tjänster för att underlätta en hälsosam ålderdom.

Samhällets förväntningar: Samhällets förväntningar på en pensionär förändras. Det finns en viss frihet i detta, då man inte längre förväntas följa samma normer och prestationskrav som under arbetslivet.

Synen på åldrande: I Sverige är det en växande förståelse för att åldrande är en del av livet och bör firas snarare än att döljas. Det finns en ökad uppskattning för äldres erfarenheter och visdom, vilket återspeglas i kulturen och evenemang riktade mot äldre.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Dikterna Ålder, Respekt, Spegelbilden, Åldrandet, se blogginlägget Glöm utseende och vikt och se videon Festen.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Pensionär är skriven på versmåttet senryu.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×