Hoppa till innehåll

Splittrade själar – Om dissociation

Splittrade själar – Om dissociation

Splittrade själar – Om dissociation, är antologi som jag har läst under ett par månader. Det ska sägas direkt, jag visste inte mer om dissociation än att det kan ingripa multipla personligheter. Min okunskap och erfarenhet var stor, trodde jag, för det visade sig att jag själv också haft känning av diagnosen. Så för mig personligen har det varit en aha-upplevelse att läsa den här antologin.

Begreppet dissociation

Boken inleds med att du får olika förklaringar av begreppet dissociation. Vilket är ett mångbottnat tillstånd som tar sig många olika uttryck och i varierande grad. Genomgående är dock att de som medverkar i ”Splittrade själar” har utsatts för olika former av fysiska och/eller psykiska övergrepp eller andra trauman.

Tre delar

Tre av en cirkel

Antologin är uppdelad i tre delar: Orsaken till dissociation, vardagen med dissociation och erfarenheten av vård och myndigheter. Vilket ger en heltäckande bild av att leva med diagnosen.

När vrålen kommer. Vågen kommer.
Svankar. Försöker föda.
Här ligger
Antagligen
Antagligen.
En kropp.
Somnar.
Eller dör.
Något däremellan.”
Ur ”Födelse” av Sandra Ingvarsdotter.

Svårt att få en diagnos

Tyvärr visar det sig att många fått vänta och kämpa sig till att få veta vad de egentligen lider av. Få inom psykvården har kunskapen att kunna hjälpa de som lever med dissociation. Det leder till ett onödigt lidande för de som är drabbade.

Det finns fortfarande ett vi. Vi är några, men hur många vet jag inte, för varje gång jag försöker vara pedagogisk med mig själv och sortera alla jag upplever stänger kroppen ner och hjärnan vägrar samarbeta. Att få ner delarna på ett papper kan ta dagar, sedan tar det ännu fler dagar för mig att återhämta mig från allt det väcker i form av känslor, förvirring och minnen.”

Ur ”Hur är det nu?” av Hanna K.

Olika fysiska och psykiska symptom

Kvinna med ett svart monster över huvudet

Själv känner jag igen mig i hur jag lärt mig att stänga av för att överleva de övergrepp jag blivit utsatt för som barn och ung vuxen. Ett för mig okänt begrepp är stupor vilket är när kroppen tar över och inte längre fungerar. Det kan handla om svimningar, kroppen bli katatonisk eller på annat sätt vägrar lyda. Något som måste göra livet oerhört svårt att leva. Att inte kunna lita på sin kropp, sina sinnen. 

Nu är det här en bokrecension, så jag bör förmedla hur läsupplevelsen är. Många av författarna lyckas väl med att gestalta hur det är att leva med dissociation. Hur svårt det är att alls få en diagnos och hur kämpigt de haft med att få rätt hjälp. Något som drar ner helhetsintrycket är att många berättelser liknar varandra.

Splittrade själar är en bok som drabbar

Ett splittrat hjärta

Splittrade själar, dissociation, är något som skrivits om i skönlitterära böcker, gått att se i film och nutida serier på streamingtjänster. Här får du läsa om verkligheten som tyvärr är allt annat än glamorös. Kunskap du kan ha nytta av då du troligen har någon i din närhet som är drabbad. 

Redaktör för antologin är Linnéa Regnlund. Hon planerar att ge ut en liknande antologin 2020.

© Iréne S Räisänen

AI om dissociation

AI-robot

En djupare förståelse: Det är ett komplext psykologiskt fenomen som innebär en avkoppling eller separation från verkligheten. Detta mentala tillstånd kan vara en reaktion på stress, trauma eller oro och uppvisar sig olika beroende på individ och situation.

Grundläggande drag: Tillståndet kännetecknas ofta av en märkbar brist på sammanhang mellan tankar, minnen, känslor, handlingar eller identitet. Till de vanligaste formerna är:

  • Dissociativ amnesi: Detta innebär att en person har svårigheter att komma ihåg viktig personlig information, vanligtvis av en traumatisk eller stressande natur.
  • Depersonalisation: Känslan av att vara en åskådare till sitt eget liv, eller känna att saker runt omkring inte är verkliga.
  • Derealisation: En känsla av främmandegöring från omgivningen; till exempel kan personer och objekt upplevas som dimmiga, artificiella eller fjärran.
Dissociation

Ursprung och funktionalitet: Tillståndet verkar ofta som en psykologisk försvarsmekanism. När en individ står inför överväldigande stress eller obehag kan dissociation bidra till att temporärt minska eller undvika emotionell smärta. I vissa allvarligare fall, som i dissociativ identitetsstörning (tidigare känd som multipel personlighetsstörning), kan det resultera i att en person växlar mellan olika identiteter, vardera med egen distinkt personlighet och minnen.

Behandling och hantering: Behandlingen kan innefatta psykoterapi, och i vissa fall, medicinering. Kognitiv beteendeterapi och andra former av samtalsterapi kan hjälpa individer att bearbeta och integrera sina minnen, samt lära sig att hantera och minska symptomen.

Det är viktigt att förstå att tillståndet är en verklig och ibland invalidiserande upplevelse för de drabbade. Genom ökad medvetenhet och förståelse för detta tillstånd kan samhället ge bättre stöd och empati åt de som kämpar med dess effekter.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Recensionen C en självbiografi av Anna Benson, novellerna Uppvaknandet och Sjön.

Fler recensioner

SparaSpara

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×