Hoppa till innehåll

Återupprättelse diktvideo

Återupprättelse – Diktvideo är en dikt jag skrev i april 2014 efter att jag varit på muntliga förhör i Ersättningsnämnden för vanvård av fosterhemsbarn. Jag har läst in dikten och illustrerat den.

AI om fosterhemsbarn

AI-robot

Fosterhemsbarn är barn som placeras i ett fosterhem istället för hos sina biologiska föräldrar. Ofta på grund av att de ursprungliga hemförhållandena anses vara olämpliga eller osäkra för barnets välbefinnande. Det kan bero på en rad orsaker som försummelse, missbruk, våld i hemmet eller att föräldrarna av olika skäl inte kan ta hand om sitt barn.

Målet med ett fosterhem är att ge barnet en trygg och stabil miljö där det kan växa och utvecklas. Fosterföräldrar får en viktig uppgift att ge barnet kärlek, stöd och de verktyg som behövs för att hantera det förflutna samt för att bygga en ljus framtid.

Det finns emellertid också många utmaningar och komplexiteter i systemet för fosterhemsplaceringar. Ibland kan barn i fosterhem uppleva flera flyttar och skolbyten, vilket kan leda till en känsla av instabilitet och svårigheter att knyta an till andra. Även om många fosterbarn får positiva erfarenheter och stabila hem, finns det också rapporter om vanvård och negativa upplevelser, vilket kan medföra ytterligare traumatiska effekter för de redan sårbara barnen.

Ersättningsnämnden

Ersättning

Ersättningsnämnden är en institution som har till uppgift att hantera anspråk på ersättning från personer som lidit av vanvård eller andra former av missförhållanden under tiden de varit placerade i fosterhem eller andra typer av institutionell omvårdnad.

Målet med sådana nämnder är att erkänna lidandet som individer kan ha utsatts för och att erbjuda en form av kompensation för det de har genomlidit. I många fall är ersättningen också ett erkännande från statens sida om att det offentliga sociala systemet brast i sitt uppdrag att skydda barnen som var anförtrodda dess vård.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Återupprättelse diktvideo är gjord för YouTube.

YouTube logga

Du har väl inte missat min YouTube-kanal Min plats bland orden? Där lägger jag upp skrivtips, annat som rör skrivandet och mina diktvideor. Prenumerera på kanalen så missar du inte nästa video.

Läs också

Läsa

Mina blogginlägg Jag är ett fosterbarn och Min fosterpappa utnyttjade mig sexuellt och titta på videon Världspoesidagen 2020.

Fler video

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen