Hoppa till innehåll

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen
Alla kvinnors dag
jämställdhet tar för lång tid.
Ta din plats kvinna!

© Iréne Svensson Räisänen (2012-03-08)

Om dikten

Knutna kvinnohänder

Jag skrev dikten när vi äntligen började diskutera hur mycket lägre kvinnors löner är för lika arbete.

AI om Internationella kvinnodagen

AI-robot

Fras varje år den 8 mars och är en dag som ägnas åt att uppmärksamma och fira kvinnors prestationer samtidigt som man verkar för ökad jämställdhet och rättvisa. Dagen har rötter som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet, då kvinnor över hela världen började göra sina röster hörda angående sådana frågor som arbetsförhållanden, rösträtt och lika lön.

Många organisationer och grupper organiserar evenemang denna dag för att belysa frågor som påverkar kvinnor. Allt från diskriminering och våld till ekonomiska ojämlikheter och till bristen på politisk representation. Evenemangen varierar från utbildningsseminarier och workshops till demonstrationer och kulturella uppvisningar, var och en syftande till att uppmuntra förändringar och öka medvetenheten om frågor som påverkar kvinnor globalt.

Internationella kvinnodagen är också en dag för att erkänna och visa uppskattning för de viktiga bidrag kvinnor gör till alla samhällsområden, inklusive hemmet, arbetsplatsen, samhället och världspolitiken. Den betonar behovet av fortsatta ansträngningar för att uppnå verklig jämställdhet och uppmuntrar människor överallt att agera för att skapa en mer jämställd värld.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Mina dikter Kvinnodagen, Allas lika värde och novellen Jasrin Habi.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Internationella kvinnodagen är skriven på versmåttet senryu.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarer till “Internationella kvinnodagen”

Iréne Svensson Räisänen
×