Närhat

Näthat

Hatets ansikte dolt
bakom skärmens svarta ord
slår undan benen

sår rädsla, släcker motstånd
tystar demokratins röst

© Iréne Svensson Räisänen

Info om näthat

Fler av mina dikter

Här hittar du mina diktsamlingar