Hoppa till innehåll

Huvudintrig och underintriger

Huvudintrig och underintriger

Huvudintrig och underintriger är ett blogginlägg med skrivtips. En längre berättelse t.ex. en roman bygger på många element. Intrigen är en viktig del som kan få det hela att flyta eller kapsejsa. Dessutom bör du ha fler än en.

Skriver du en deckare är huvudintrigen rätt självklar: Ett brott har begåtts och ska redas ut. Även underintrigen är ofta lätt att få till. Huvudperson, den som utreder brottet, har problem i sitt privatliv som måste lösas.

Hinder och problem

Hinder

Idén är ofta detsamma som huvudintrigen i en vanlig roman och de olika karaktärernas problem och hinder blir underintriger. I en självbiografisk roman som bygger på huvudpersonens liv är det svårare att nysta ut vad som är vad. Det kan tyckas självklart att börja från början och sedan berätta i tidsföljd. Har du haft ett händelserikt liv eller en eller ett par viktiga händelser som utvecklat dig som person har du stoft till en intressant historia.

Men vad är huvudintrigen?

En stor människa i mitten och mindre människor runt omkring

För att svara på det måste du ställa dig själv ett par frågor.

  • Vad vill jag med min berättelse?
  • Vad driver huvudperson/mig?

Svaren bör du slå fast i inledningen på din historia och sen hålla fast vid till slutet.

Generellt

Det är den centrala handlingen eller berättelsen i en roman, som driver handlingen och ger struktur till berättelsen. Som är den primära konflikten eller målet som huvudpersonen strävar efter att uppnå eller övervinna. Den binder samman alla andra delar av berättelsen och ger en övergripande riktning och spänning. Det kan vara ett brott som ska lösas, en resa som ska genomföras eller ett hinder som måste övervinnas. Den är avgörande för att engagera läsaren och hålla intresset uppe genom hela berättelsen.

Enkelt?

Intriger

Tycker du det verkar enkelt? Nja, i min roman om hedersvåld som jag börjar skriva på har jag det klart för mig. Men när det gäller min självbiografiska roman är det betydligt svårare.

Underintriger

Underintriger

Underintrigerna är inte heller självklara som in min fiktiva roman. En finns i själva arbetet med romanen och den andra har jag fått använda fantasin och konstruera. Men den skulle ha kunnat vara verklig…

Generellt

Den är en mindre handling eller berättelse som existerar parallellt med den röda tråden i en berättelse. Den bidrar till att addera djup och komplexitet till berättelsen genom att introducera ytterligare konflikter, karaktärer eller teman. Det kan vara en separat berättelse som kopplas samman med huvudspåret, eller den kan vara relaterad till den och bidra till dess utveckling. Den ger möjlighet att utforska olika aspekter av karaktärernas liv och skapar ett mer engagerande och nyanserat berättande.

Läs också

Blogga

Blogginläggen Författarperspektivet, Tal- eller skriftspråk i dialog, Epilog, behöver du det? och Hur viktig är huvudpersonen?

Mer om Skrivande

Huvudintrig och underintriger är ett blogginlägg med skrivtips.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×