Låt dagen sova
natten vaka till gryning
drömmen väntar där
 

© Iréne Svensson Räisänen (2020-03-02)

 

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Uppmaning är skrivet PÅ VERSMÅTTET senryu.